Boys Varsity Golf, Girls Varsity Golf · 2020 Boys and Girls Golf Senior Night