Boys Freshman Football · Freshman Football vs. Father Lopez 10/15/2020